Ống Kính Canon KJ10ex4.5B IRSE

  • Zoom Ratio 10x
  • Focal Length Range - 4.5 ~ 45mm
  • Built in 2x Extender
  • Shuttle Shot
  • Framing Preset
  • Speed Preset
  • Countermeasures Against Ghosting/Flares

Mã sản phẩm: KJ10ex4.5B IRSE
Thương hiệu:CANON
Hết hàng